Ta del av presentationer från Design för energieffektiv vardags årskonferens 2021

En kvinna och en man som står vid varsitt ståbord och pratar.

Den 11 november 2021 höll Design för energieffektiv vardag digital årskonferens, med projektpresentationer, intervjuer och diskussioner. Missade du konferensen? Här kan du ta del av alla presentationer i efterhand.

Under konferensen berättade sex projekt i programmet mer om sina projekt och resultat. Från programrådet deltog även Kristina Difs, Konsumentverket, och berättade mer om den utredning som Konsumentverket har gjort för att identifiera och analysera hinder för fungerande marknader och hållbar konsumtion. Johanna Berlin, Viable Cities/RISE berättade mer om programmet Energipositiva stadsdelar (PED), och hur PED och Design för energieffektiv vardag kan dra nytta av varandra.

Deltog gjorde även Mathias Normand, Energimyndigheten, Jonas Olsson, SVID, Pernilla Hagbert, KTH, Thomas Nyström, RISE och Katarina Walter, designstrateg.

Moderator för konferensen var Helena Karlberg.

Projekt som presenterade på konferensen

VaneVis – att skapa hållbara vanor i vardagen

Cecilia Katzeff, KTH

Många känner inte till hur deras egna val i vardagen påverkar klimatet – än mindre hur de ska bete sig för att ändra sina vanor. Syftet med projektet är att utforska hur organisationer som mellanhänder skulle kunna stödja människor att förändra sina vanor till att bli mindre belastande för klimatet, särskilt gällande energianvändning och resor. 

Furbish – Hållbara lasarett

Holger Wallbaum, co-founder och vd Furbish AB och professor i hållbart byggande

Genom att kombinera upplevelser från patienter och personal med installationsteknik, inredningsdesign och arbetsflödesoptimering, kan grunden för en ny generation smarta koldioxidsnåla sjukhus läggas. Denna pilotstudie har undersökt hur Furbish®-metoden skulle kunna anpassas till vårdsektorn.

Re3 – Kollektivt engagemang för en cirkulär ekonomi

David Enarsson, projektledare och beteendestrateg LocalLife

Projektet har arbetat med att skapa ett lokalt socialt nätverk för att öka grannskapsidentitet, förtroende och trygghet. Nätverket ska ge nya förutsättningar för att ta till vara på det lokala engagemanget och motivera i miljöfrågor genom kollektiva mål och belöningar. 

Digital databas för goda exempel på nudging för energieffektiv vardag

Natalie Kregert, projektledare Nudgd

En underutnyttjad metod i samhället är nudging, det vill säga icke-tvingande förändringar i beslutsomgivningen som förenklar för individen att göra energieffektiva val. Projektet har arbetat med att sammanställa goda exempel på framgångsrika testade nudgar och designtänkande som främjar beteendeförändring, för att tillgängliggöra dessa användarvänligt online.                    

Consupedia – värderingsstyrd konsumtion för ökad rättvisa, bättre miljö och förbättrad hälsa

Roberto Rufo Gonzalez, grundare

ConsupediaConsupedia är en webb- och mobilapplikation som på ett ögonblick ger hållbarhetsinformation om alla dagligvaror på marknaden. Varje produkt värderas inom fem områden: miljö, rättvisa, hälsa, kvalitet och pris. I projektet har appen utvecklats vidare, för att nischa den ytterligare och anpassa den för både offentlig och privat sektor.

Prosument-centrerad kommunikation för spridning av solceller

Nelson Sommerfeldt, postdoktor på KTH Energiteknik inom solenergi och byggnadsenergisystem

En av de mest lovande teknikerna för att förbättra byggnaders energieffektivitet och öka förnybar energiproduktion är solceller på tak. Fastighetsägare har idag ett komplext landskap av solcellslösningar att navigera sig genom. Projektet har arbetat med att ta fram ett ramverk och en kommunikationsmodell för solceller, som ska underlätta val av solcellslösningar och samtidigt ”puffa” mot hållbara val och en större spridning av solcellssystem.