Personer som sitter och tittar på en laptop.

Följ din fjärrvärmeförbrukning och spara på miljön

Fjärrvärme är en av de vanligaste uppvärmningsformerna i svenska hem – trots detta vet endast ett fåtal att deras hem förses med fjärrvärme. Utilifeed vill erbjuda slutanvändarna att följa sin egen värmeförbrukning, och i förlängningen även påverka den.