Tjänsten som låter boende och yrkesverksamma dela trädgårdsverktyg

Projektet “Utsläppsfria arbetsredskap som tjänst för delning mellan förvaltare och boende” syftar till att utveckla hållbara affärsmodeller för delning av utsläppsfria verktyg. Genom att testa olika design-, beteende-, och energifokuserade tjänster, hoppas man kunna utveckla en affärsmodell som möjliggör delning av verktyg mellan yrkesverksamma under arbetstid och för boende under kvällar och helger.

Husqvarna är en svensk internationellt väletablerad tillverkare av utomhusprodukter som tillsammans med ett flertal fastighetsägare arbetar med projektet. Projektet har utvecklat en innovativ lösning för att främja hållbar trädgårdsskötsel och minska utsläppen från trädgårdsredskap. Genom att ta fram trädgårdsboxar som innehåller Husqvarnas högkvalitativa batteridrivna verktyg för trädgårdsskötsel, kan både privatpersoner och yrkesverksamma enkelt boka utrustningen, hämta och använda den när det passar dem. Genom att använda batteridrivna verktyg minskar man både klimatpåverkan och användningen av fossila bränslen, jämfört med de traditionella bensindrivna verktygen.

– Vi säljer produkter till både villaägare och professionella användare och vi såg en möjlighet att kanske kombinera det på något sätt. En professionell användare har tillgång till produkterna under sin arbetstid och boende på kvällar och helger, säger projektledare Mathias Damberg, global affärsutvecklare på Husqvarna.

Husqvarna har samarbetat med flera fastighetsförvaltare, bland annat Riksbyggen och Malmö Kommunala Bostäder. Projektet har hittills placerat ut tre trädgårdsboxar i Falkenberg och Malmö på fastighetsförvaltarnas områden. Yrkesverksamma inom grönytor och boende i området kan enkelt boka och dela verktygen sinsemellan.

Nya affärsmodeller som når nya målgrupper

Genom projektet med trädgårdsboxar skapar Husqvarna möjligheter att nå ut till nya målgrupper. Produkterna som används i projektet är i den högre prisklassen och köps främst av professionella inom grönytor. Genom att erbjuda utrustningen som en delningstjänst för boende ges även personer som annars inte hade valt Husqvarnas produkter på grund av priset, möjlighet att använda högklassiga verktyg. Detta kan öppna upp för nya affärsmöjligheter för Husqvarna och samtidigt bidra till minskad klimatpåverkan genom användningen av batteridrivna verktyg. Projektet med trädgårdsboxar är således en viktig del i Husqvarnas strävan att erbjuda hållbara och innovativa lösningar inom trädgårdsskötsel.

– Vi måste anpassa våra affärsmodeller efter vad våra kunder vill ha. Ju yngre våra kunder är, desto mer efterfrågar de exempelvis delningslösningar. Det funkar ju inte att vi försöker hålla fast vid en affärsmodell som skapades på 50-talet där vi säljer produkter som sen blir hängande hemma på en garagevägg. Såna här projekt kan bidra till att vi hittar affärsmodeller som skiljer sig från dagens men som är superintressanta. Kunden vill ju ha uppenbarligen ha tillgång till kvalitativa produkter, men många kunder vill av flera anledningar inte äga, menar Mathias Damberg.

Delning som beteende

Husqvarna har inte bara levererat trädgårdsboxar utan har också varit aktivt involverade i att kommunicera med användarna och samla in deras feedback. Genom att bland annat knacka dörr och prata med både professionella och boende har Husqvarna kunnat få en bättre förståelse för hur deras produkter används och deras tjänster kan förbättras på ett sätt som gynnar användarna, samhället och samtidigt miljön. Dessutom har beteendevetare vid Uppsala universitet bidragit till projektet genom att genomföra intervjuer och sammanställa insikter som kan användas för att forma framtida beslut.

En annan viktig aspekt av projektet är att förändra människors beteende genom att uppmuntra delning av verktyg och minska beroendet av att äga sina egna verktyg. Genom att erbjuda verktyg som tjänst kan man också skapa en kultur av delning som främjar hållbarhet. Genom att minska antalet inköpta verktyg kan man minska det totala avtrycket som görs genom produktion, försäljning och avfallshantering av produkter.

Fortsätta utveckla framtidens trädgårdsskötsel

Projektperioden börjar lida mot sitt slut, men förhoppningen är att man kan fortsätta på ett eller annat sätt. Dels vill Husqvarna kroka arm med fastighetsförvaltare som redan erbjuder sina boende olika bokningstjänster och tillsammans vidareutveckla en bättre bokningsupplevelse av boxarna. Man hoppas även kunna skala upp och placera ut fler boxar på nya platser. Detta kan bli ett viktigt steg till framtidens hållbara trädgårdsskötsel.

– Vad händer om man exempelvis placerar en trädgårdsbox i en nybyggd fastighet där många unga flyttar in och inte har några egna trädgårdsverktyg ännu? Då borde de här boxarna vara ännu mer intressanta än där de står idag. Det skulle vara intressant att testa boxarna i nya miljöer, berättar Mathias Damberg.

Mattias Damberg

Mattias Damberg, global affärsutvecklare, Husqvarna