Utlysning 7 öppen – sök finansiering för att ta fram energismarta lösningar

Man som står vid en diskho där vatten rinner från kranen. Illustration på bilden som illustrerar energisystemet och vardagslivet.

Har du idéer på energismarta lösningar som kan minska eller effektivisera vår energianvändning? Nu kan du söka finansiering till ditt projekt i Energimyndighetens program Design för energieffektiv vardag.

Utlysning 7 i Energimyndighetens program Design för energieffektiv vardag har nu öppnat för ansökningar. Du kan söka finansiering till projekt som kombinerar energi, design och beteende och tar fram kunskap, produkter, affärsmodeller eller tjänster som effektiviserar eller minskar vår energianvändning.

Utlysningen omfattar cirka 15 miljoner kronor och är öppen för ansökningar fram till och med den 1 februari 2023. Support lämnas fram till och med kl. 16.00 samma dag.

Fokus för utlysningen

Utlysningen är öppen för ansökningar inom programmets två forsknings- och utvecklingsområden: Kunskap och kompetens och Innovation och teknik för resurseffektivitet. Vi välkomnar särskilt projektansökningar som

  • adresserar den energikris som sveper in över Europa, och tar fram lösningar som långsiktigt bidrar till en mer resilient vardag, minskar hushållens energibehov och underlättar för människor att påverka sin energianvändning
  • tar tidigare resultat i programmet vidare genom till exempel marknadsintroduktion, utställningar eller andra events eller aktiviteter. Detta för att öka nyttiggörandet av redan utvecklade lösningar och därmed skapa nudging och varaktiga beteendeförändringar mot lägre klimatavtryck
  • bidrar till effektivare energianvändning och långsiktiga beteendeförändringar i småhussektorn. Det kan handla om lösningar som främjar lärande, till exempel olika typer av visualisering och återkoppling på energianvändning, och som riktar sig till såväl småhusägare som branschens aktörer, gärna med utgångspunkt i Energimyndighetens husguide.

Samarbeten uppmuntras. Det är meriterande att ha med deltagare och samfinansiering från näringslivet för att ytterligare kunna växla upp projektets nyttiggörande och spridning i samhället.

Varför energi, design och beteende?

Design är en process som utgår från människans behov, vanor och beteenden, där användarperspektivet är i fokus under hela utvecklingen. Energiforskning och utveckling som är användar- och beteendecentrerad kan möjliggöra affärsmodeller, tjänster och produkter som överensstämmer med människors faktiska behov, vanor och beteenden.

Vilka kan söka stöd?

Företag och designbyråer, offentlig sektor, universitet och högskolor, institut och övriga aktörer med anknytning till området. Projektgruppen behöver även ha kompetens inom de tre områdena energi, design och beteende.

Läs mer om design och designprocessen på SVID, Stiftelsen Svensk Industridesigns, webbplats.

Hur ansöker jag?

Läs mer om utlysningen och hur du ansöker på Energimyndighetens webbplats. Sista ansökningsdag är den 1 februari 2023. Support lämnas fram till och med kl. 16.00 samma dag.

Vill du veta mer?

Den 7 december höll vi ett webbinarium där vi berättade mer om utlysningen, om design och hållbarhet, och gav tips på saker att tänka på om du vill ansöka.

Kontakt

Christoffer Tjärnberg

Christoffer Tjärnberg, handläggare Energimyndigheten
Tel: 016 – 544 22 95
E-post: christoffer.tjarnberg@energimyndigheten.se

www.energimyndigheten.se

Helena Karresand

Helena Karresand
Epost: helena.karresand@energimyndigheten.se
Tel: 016-542 06 41

Mona Wärdell

Mona Wärdell, projektledare SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign
Tel: 076-786 28 28
E-mail: mona.wardell@svid.se

www.svid.se

Sofia Beckman, kommunikatör
Epost: sofia.beckman@svid.se
Tel: 08-406 84 47

Fakta om programmet

Design för energieffektiv vardag är ett forsknings- och utvecklingsprogram som ska bidra till energisystemets omställning. Programmet drivs av Energimyndigheten och koordineras av SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign. Design för energieffektiv vardag utgår från individers och gruppers roll i energisystemet och kombinerar energiforskning och utveckling med design och beteendevetenskap för att ta fram nya affärsmodeller, kunskap, teknik, produkter och tjänster. Programmet pågår 2018 till och med 2024.

www.designforenergi.se