Utlysning nr 2, 2018 öppen för ansökningar

Illustration, symbol för energi och flöden i vardagen

Vi gör dagligen val som påverkar energianvändningen och miljön. Hur kan vi hjälpa människor att leva hållbart och minska vår klimatpåverkan – nu och i framtiden? Det ska Energimyndighetens forskningsprogram Design för energieffektiv vardag hitta svaren på.

Idag öppnar den andra utlysningen i forsknings- och innovationsprogrammet Design för energieffektiv vardag. Programmet, som ska bidra till energiomställningen, utgår från människans roll i energisystemet och ska genom en kombination av forskning inom energi-, design- och beteendeområden leda till att individer och grupper får större möjligheter att själva bidra till ett energieffektivt och hållbart samhälle.

– Många utmaningar inom energiområdet kan lösas genom att kombinera energiforskning och teknikutveckling med beteendevetenskap och design. Vi behöver arbeta tvärvetenskapligt för att skapa hållbara och energieffektiva lösningar som gör det enkelt att leva hållbart, säger Jenny Palm, professor i hållbar stadsutveckling vid Lunds universitet, och programrådets ordförande.

– Design är en process som utgår från människans behov och beteenden, och som hela tiden har användarens perspektiv i fokus. En energiforskning och utveckling som tar hänsyn till designmetodik och beteendevetenskap kan möjliggöra att nya affärsmodeller, produkter och tjänster överensstämmer med människors faktiska behov, vanor och beteende, säger Mehmet Bulut, handläggare på Energimyndigheten och projektledare för Design för energieffektiv vardag.

Exempel på tidigare lösningar som tagits fram inom liknande tvärvetenskapliga program är bland annat en app som visualiserar energianvändning i hushåll, en grendosa som via en ljusslinga visar på hur mycket ström som går igenom den och ett testpilotsprojekt med barnfamiljer som byter ut bilen mot cykel för att på så vis kunna återkoppla om brister och förbättringar i stadsplaneringen.

– Med design kan vi utveckla attraktiva lösningar som människor verkligen tar till sig. Vi ser att designmetodik kan hjälpa till att hitta lösningar inom alla stora och små samhällsutmaningar. Det är därför viktigt och glädjande att Energimyndigheten trycker på betydelsen av design, säger Fredrik Forsman, projektledare på SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign som koordinerar programmet.

Samarbete över branschgränser efterlyses

Programmet omfattar totalt 60 miljoner kronor som kommer att fördelas över åren 2018 till 2021. Fokus för utlysningen som öppnar den 18 oktober är teknik och innovation för resurseffektivitet. Utlysningen är öppen för ansökningar till och med 16 januari 2019.

– Vi vill gärna ha in ansökningar från både befintliga och nystartade företag samt entreprenörer, och ser gärna att man söker i olika konstellationer, till exempel tillsammans med ett designföretag eller en högskola, för att få med kunskap inom de tre områdena energi, design och beteende, säger Mehmet Bulut.

Mer information

Se hela utlysning nr 2, 2018, på Energimyndighetens webbplats

Fakta om programmet

Design för energieffektiv vardag är ett forsknings- och innovationsprogram som ska bidra till energisystemets omställning. Programmet drivs av Energimyndigheten och koordineras av SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign. Design för energieffektiv vardag utgår från individers och gruppers roll i energisystemet och kombinerar energi-, design- och beteendeområdet för att ta fram nya affärsmodeller, kunskap, teknik, produkter och tjänster. Programmet pågår mellan 2018 och 2021.

Publicerad 2018-10-18