Utökat stöd till Design för energieffektiv vardag

Björn Hedin och Nelson Sommerfeldt vid Design för energieffektiv vardags årskonferens.

Design för energieffektiv vardag är ett av tre forsknings- och innovationsprojekt som nu beviljats utökat stöd från Energimyndigheten. Programmet får ytterligare 60 miljoner kronor och har blivit förlängt till och med 2024. Bakgrunden är ett stort söktryck på programmen, en hög potential samt behov av stabilitet och långsiktighet i forskningen.

De andra två programmen som beviljats förlängt stöd är Människa, Energisystem och SAMhälle (MESAM) och Energieffektivt byggande och boende (E2B2).

– I dessa tider är det än mer viktigt att våga hålla i och hålla ut i de pågående forskningsinsatserna, och dessutom våga göra ännu mer för att utveckla ett hållbart samhälle. Vi betonar med de här besluten vikten av stabilitet i forsknings- och innovationsarbetet, säger Energimyndighetens generaldirektör Robert Andrén.

Design för energieffektiv vardag kombinerar design och beteendevetenskap för att ta fram kunskap, produkter, affärsmodeller och tjänster som ger människor större möjligheter att bidra till, men även påverka och stärka, sin roll i energiomställningen.

– Människors vanor, beteenden och preferenser har en stor påverkan på samhällets energianvändning och utsläpp av växthusgaser. Beslutet för utökat stöd till Design för energieffektiv vardag betyder större möjligheter för att lösa olika utmaningar inom energiområdet genom att sätta människan i centrum , säger Mehmet Bulut, handläggare för Design för energieffektiv vardag på Energimyndigheten.

Läs mer i nyhet från Energimyndigheten: 380 miljoner till utökad satsning på hållbar samhällsutveckling

Publicerad 2020-06-22