Vill ge en knuff i rätt klimatriktning

Utomhus, två lägenhetshus i bakgrunden och i förgrunden träd och gräsmatta.

Att inspirera fler fastighetsägare att göra sina hus mer energieffektiva. Det är målet med projektet “Beteendedesign för energieffektivisering mellan grannfastigheter”.

– Vi vill göra det så lätt som möjligt att göra rätt, säger Annika Marmbrandt, projektledare.

Projektet har pågått under ett och ett halvt år och avslutades i mitten av november 2022. Bakom projektet står Energieffektiviseringsföretagen, EEF, som är en ideell intresseorganisation där medlemmarna bland annat består av företag som säljer och installerar effektiviseringsprodukter.

– EEF jobbar för att öka energieffektiviseringen i Sverige, och alla som vill vara med och på olika sätt utveckla den marknaden är välkomna som medlemmar, säger Annika Marmbrandt.

Digital karta

Detta projekt utfördes i samarbete med Forskningsinstitutet RISE och Fastighetsägarna, och finansierades av Design för energieffektiv vardag. Det började med en förstudie, och därefter togs en prototyp fram. Idag har den utvecklats till en interaktiv, klickbar karta på webbplatsen Klimatknuffen.se där bostadsrättsföreningar delar med sig av information om vilka energieffektiviserande projekt de har utfört och berättar om vilka man har anlitat för jobben.

– Vi vill sänka tröskeln för bostadsrättsföreningarna att komma i gång med energieffektivisering på olika sätt. Goda exempel är ett bra sätt att inspirera, säger Annika Marmbrandt.

Skärmbild från klimatknuffen.se som visar karta över Stockholm med prickar där det finns exempel på energieffektiviseringar hos bostadsrättsföreningar.
Klimatknuffen.se har en interaktiv, klickbar karta på där bostadsrättsföreningar delar med sig av information om vilka energieffektiviserande projekt de har utfört

Inspireras av grannar

– Tanken är att man kan få inspiration; “Jaha de har tilläggsisolerat alla rör! Det kanske vi också skulle kunna göra, vi har ju en liknande fastighet med samma byggår. Och de använde sig av Lena rör och fix AB och är jättenöjda. Då kan vi ju också kontakta den firman!”

Annika Marmbrandt berättar att designen har varit mycket i fokus – att skapa en användarvänlighet som gör kartan enkel att både lägga in information på och att söka på.

Grundtanken är det som kallas “nudging”, vilket kan översättas som att ge en knuff i rätt riktning. En bostadsrättsförening som är intresserad av att hitta bra energisparande åtgärder kan alltså klicka sig in på kartan, och hitta exempel på andra föreningar i närområdet som redan har gjort en eller flera saker på sin fastighet.

Användarvänlighet i fokus

Annika Marmbrandt berättar att designen har varit mycket i fokus – att skapa en användarvänlighet som gör kartan enkel att både lägga in information på och att söka på.

– Det är jättemånga små detaljer som vi har jobbat med. Vi har gjort få fält obligatoriska för föreningar som vill dela med sig av vad man har utfört, för att det ska vara enkelt för alla att börja fylla i. Sidan är väldigt enkel.

Man har medvetet valt att inte ha med detaljerad information i form av till exempel siffror och grafer på hur stor effektiviseringen blir, just eftersom man vill hålla det så enkelt som möjligt. Att bara fokusera på bostadsrättsföreningar var ett beslut som växte fram.

Det finns en stor outnyttjad potential i bostadsrättsföreningar. Det finns i princip bara fördelar med att satsa på energieffektivisering. Ofta blir det ett bättre inomhusklimat, kostnaderna på sikt sjunker, värdet på fastigheten stiger och man bidrar till färre utsläpp och ett mer hållbart samhälle, säger Annika Marmbrandt.

Åtskilliga tester

Under projektets gång har EEF, RISE och Fastighetsägarna jobbat med innehållet på plattformen och den centrala kartan. Två beteendevetare med inriktning mot klimat och miljö har haft en viktig roll, och det har även funnits en dialoggrupp där det ingått personer med erfarenhet från branschen som har kunnat ge sin input. Många olika tester har också genomförts, både internt och externt.

– Vi har också samarbetat mycket med Energi- och klimatrådgivarna i Stockholm som också har fått testa sidan innan lansering.

Ända sedan starten har planen varit att hitta en långsiktig ägare som kan överta plattformen Klimatknuffen.se och säkerställa att den drivs vidare. Det arbetet pågår fortfarande för EEF och kommer att fortsätta även nu efter att projektet är slut.

– Vi som organisation har tagit på oss att förvalta sidan vidare tills vi har en framtida ägare säkrad, berättar Annika Marmbrandt. Du kanske jobbar med socialt arbete och ser behov av inspiration och exempel på förändrade arbetssätt. Du kanske står inför en stor organisationsutveckling eller omställning. Missa inte chansen att vara med och möta andra med samma nyfikenhet och intresse!

Annika Marmbrandt

Annika Marmbrandt