Varför design och beteende?

Design är en process som utgår från människans behov, vanor och beteenden, och användarperspektivet är i fokus under hela utvecklingsprocessen. Energiforskning som tar hänsyn till design och beteendevetenskap kan möjliggöra att affärsmodeller och funktionalitet på produkter, teknik och tjänster verkligen överensstämmer med människors behov, vanor, beteenden och preferenser.

Se filmen nedan där Katarina Walter, vd på tjänstedesignbyrån Antrop, ger en inblick i hur designprocessen fungerar och vinsterna av att arbeta med den.

Om Design för energieffektiv vardag

Programmets mål