Design för energieffektiv vardag förlängs till och med 2028

Inomhus. Man som står vid diskbänken och sköljer ur en trasa under kranen.

Forskning- och innovationsprogrammet Design för energieffektiv vardag förstärks med ytterligare 80 miljoner kronor och förlängs till och med 2028.

Programmet Design för energieffektiv vardag har pågått i nuvarande form sedan 2018 och fyller en unik roll i forsknings- och innovationssystemet. Det kombinerar energi, design och beteendevetenskap för att ta fram kunskap, produkter, affärsmodeller och tjänster som minskar eller effektiviserar vår energianvändning.

Nu avsätter Energimyndigheten ytterligare 80 miljoner kronor för perioden 2025 till och med 2028, vilket ger programmet en total budget på 200 miljoner kronor för åren 2018 till och med 2028.

– Vi har förlängt programmet för att vi ser att det fyller en viktig funktion i energiomställningen. Det leder till nya typer av samarbeten mellan aktörer som tillsammans skapar lösningar som verkligen utgår från oss människor och våra beteenden, säger Helena Karresand, handläggare på Energimyndigheten.

Den externa utvärdering som gjordes 2022 visar att programmet fungerar väl.

– Vi märker också att projekten känner en styrka i att vara en del av det här programmet, och att de har stor nytta av varandra och kan dela kunskap och resultat vid nätverksmöten och programkonferenser. Att design finns med inom alla projekt gör också att deras resultat kommuniceras på ett sätt som är enklare att förstå, säger Mona Wärdell, projektledare på SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign.

Design för energieffektiv vardag drivs av Energimyndigheten och koordineras av SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign.

Nästa utlysning är planerad att öppna i november.