Personer som sitter och tittar på en laptop.

Följ din fjärrvärmeförbrukning och spara på miljön

Fjärrvärme är en av de vanligaste uppvärmningsformerna i svenska hem – trots detta vet endast ett fåtal att deras hem förses med fjärrvärme. Utilifeed vill erbjuda slutanvändarna att följa sin egen värmeförbrukning, och i förlängningen även påverka den.

Se webbiarium om utlysning 6

Den 19 januari berättade vi mer om utlysning 6, design och hållbarhet, och gav tips på saker att tänka på när man ansöker. Missade du webbinariet? Nu kan du ta del av det i efterhand.

Sjukhuspersonal och patienter i en sjukhuskorridor

Framtidens hållbara sjukhus

Sjukhus står för en stor del av koldioxidutsläppen – ett typiskt patientrum använder till exempel lika mycket energi som två genomsnittliga hem – och därför blir det viktigt att hitta …

Översiktsbild från en ljusgård, med soffor, bord och stolar och människor som rör sig eller sitter vid bord.

Innovationsprojektet som utmanar fastighetsbranschen

Samhällsbyggnadsbranschen står för en stor del av klimatutsläppen. En skolbyggnad används bara en bråkdel under sin livslängd. Den utnyttjas några timmar dagtid sedan står den tom under skollov, kvällar och …

Tjej som håller plaståtervinning i ena handen och skal från frukt i den andra handen.

En knuff i rätt riktning

Ett frågetecken kan ge svaret. Åtminstone när det handlar om att få boende att slänga rätt avfall i rätt kärl. Här är projektet som ska få fastighetsägare att använda nudging …

Fyra personer som sitter och pratar vi ett bord.

Kollegorna underlättar hållbara beslut

Tävlingsinstinkter och ett socialt sammanhang motiverar till mer hållbara val. I projektet ”VaneVis – Att skapa hållbara vanor i vardagen” undersöker forskare på KTH och Stockholm Environment Institute hur kollegorna …

Sammansättning av sex bilder som representerar varje projekt

Sex nya projekt beviljade i utlysning 5

I Design för energieffektiv vardags femte utlysning beviljades sex nya projekt. Programmet har ett tvärvetenskapligt fokus och alla projekt kombinerar design, beteende och energi. Utlysningen var öppen för ansökningar inom …