Information med anledning av Coronaviruset

Alla är vi nu på ett eller annat sätt påverkade av situationen med Coronaviruset. Energimyndigheten uppdaterar löpande information som berör deras olika ansvarsområden. Läs mer på Energimyndighetens webbplats: Information med anledning av Coronaviruset.

Här kan ni även läsa hur SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign, hanterar läget: Corona: Så hanterar vi på SVID läget.

Kontakt

Har du frågor eller funderingar? Kontakta någon av oss som jobbar med Design för energieffektiv vardag.

Fredrik Forsman

Fredrik Forsman

Projektledare, SVID

E-mail: fredrik.forsman@svid.se

Telefon: 08 – 406 84 46

Sofia Beckman

Sofia Beckman

Kommunikatör, SVID

E-mail: sofia.beckman@svid.se

Telefon: 08 – 406 84 47

Christoffer Tjärnberg

Projektledare, Energimyndigheten

E-mail:  christoffer.tjarnberg@energimyndigheten.se

Telefon: 016 – 544 22 95

Viktor Döhlen

Projektledare, Energimyndigheten

E-mail: viktor.dohlen@energimyndigheten.se

Telefon: +46 (0)16 544 24 03

Publicerad 2020-03-19