Köpare och mäklares energifokus studeras

Ett par vars händer håller i ett litet trähus.

En ny studie kartlägger hur både köpare och mäklare rankar energifrågor vid husköp. Miljökonsultbolaget Anthesis vill öka medvetenheten kring frågan och främja energieffektivitet.

– Förhoppningsvis kan projektet ge insikter som bostadsförmedlare, mäklare och hustillverkare kan använda sig av, säger Erik Gråd, konsult i miljöfrågor på Anthesis.

Erik Gråd är projektledare för den pågående studien ”Värdering av energieffektivitet vid husköp, säljares förmåga att förutspå och effekten av beteendedesign”.

– Energieffektivitet är viktigt, men den befintliga bebyggelsen består av väldigt många hus som inte är energieffektiva. Vi pratar mycket om frågorna men generellt händer det alldeles för lite, säger Erik Gråd.

Projektet, som har pågått i ett år, har fått ökad relevans i ljuset av den rådande energikrisen, något som inte var förutsett när forskningsansökan skrevs.

– Vårt projekt är indelat i två delar, där den första fokuserar på att förstå hur viktig energieffektivitet är jämfört med andra aspekter vid köp av hus, såsom ett nytt kök, husets storlek och pris. Vi ställer dessa aspekter mot varandra för att se vad som prioriteras när man tvingas göra val där det finns avvägningar att göra, säger han.

Data kring värderingar vid köp

Genom en enkätstudie som distribuerats till 1500 potentiella bostadsköpare, har projektet samlat in data kring vad de värderar vid ett köp.

– Det som är mest intressant så här långt är att folk verkar värdera energieffektivitet, men det finns en speciell tendens när det gäller energiklass A. Det verkar som att A inte värderas så högt som man kunde förvänta sig, vilket antyder att det finns mer än bara det uppenbara som pågår här. Kanske tänker de att de inte behöver den högsta klassen, eller att det kommer att göra huset dyrare, säger Erik Gråd.

Studien undersöker även hur mäklare och husförsäljare förutspår sina kunders värderingar och beslut, och hur väl de förstår sina kunders behov.

Fokus på beteendedesign

Första fasen av projektet är nu avslutad. Under nästa fas kommer fokus att ligga på beteendedesign och vilken inverkan det har på husköp. Forskarna ska bland annat skapa en simulerad hemsida för bostadsförmedling, där deltagarna kan navigera som om de letade efter bostäder, för att studera hur olika designval och presentation av information påverkar beslut. Så kallad ”nudging”.

– Förhoppningsvis kan projektet ge insikter som bostadsförmedlare, mäklare och hustillverkare kan använda sig av för att främja vikten av energieffektivitet i bostäder och kanske förbättra hur vi kommunicerar dessa frågor, säger Erik Gråd.

Forma framtidens beslut

Genom att studera beteendedesign och dess potentiella effekter på husköp vill Erik Gråd att studien levererar resultat som kan bidra till att forma framtida beslut kring energieffektiva hem – en viktig faktor både för plånboken och planeten. Miljökonsultbolaget Anthesis driver projektet tillsammans med Sveriges Lantbruksuniversitet. Projektet har finansiering från Energimyndighetens program Design för energieffektiv vardag.

– SVID är koordinator för programmet Design för energieffektiv vardag , och även om de var en ny aktör för mig personligen, har de varit otroligt tillmötesgående och professionella. Deras roll har varit central för projektets framgång.

Erik Gråd

Erik Gråd, Anthesis