Nytt stöd till forskning inom resurseffektiv bebyggelse

Utomhus, ett träd med stam, grenar och gröna blad sett underifrån. I bakgrunden lägenhetshus.

Energimyndigheten utlyser nu cirka 100 miljoner kronor till projekt som bidrar till utvecklingen av nya lösningar, ny kunskap och nya perspektiv för resurs- och energieffektiv bebyggelse.

Utlysningen görs inom det nya forskningsprogrammet Resurseffektiv bebyggelse, där Energimyndigheten gärna ser projektförslag som involverar expertis från skilda discipliner och som innebär samverkan mellan olika aktörer.

– Utmaningarna som präglar bebyggelsens resurs- och energianvändning är ofta komplexa och kan inte mötas med enbart teknikutveckling. Lösningarna behöver inkludera samhällets aktörer och strukturer där styrmedel, planeringsfrågor, beteenden och vanor är centrala delar, säger Jörgen Sjödin, ansvarig handläggare på Energimyndigheten.

Vill du bidra till utvecklingen? Läs mer på “Bidra med nya lösningar, kunskap och perspektiv för resurseffektiv bebyggelse” och ansök senast 4 oktober 2023.