Utomhus. I förgrunden en klippavsats, med utsikt över skog och en by. I bakgrunden hav.

Projektet ”GECO – gamifying energy communities” vill undersöka hur man med hjälp av spelmetodik kan stötta grupper på landsbygden i deras samarbete för miljön.

Att jobba i ett team kan vara utmanande, men om man prioriterar att jobba med gruppdynamiken går arbetet lättare och alla kan nyttja sina styrkor fullt ut. Projektet ska undersöka hur man med hjälp av spelmetodik kan stötta arbetet i energigemenskaper på landsbygden på Gotland. En energigemenskap är en grupp aktörer, till exempel privatpersoner, föreningar, små företag eller kommuner, eller allihop tillsammans, som gemensamt producerar, lagrar och delar förnyelsebar energi.

Landsbygdssamhällen har ofta motivationen att förändra och anpassa sig men kan sakna erfarenhet av att genomföra energiomställningsprojekt effektivt. Det kan handla om att skapa till exempel lokala solparker, energilagring, energieffektiva renoveringar, samåkning, energispartävlingar med mera. Projektet vill med hjälp av spelifierade verktyg underlätta för landsbygdssamhällen att starta och framgångsrikt slutföra energiprojekt, och stödja ett robust och förnybart energinät.

Syfte och mål

Projektet ska förse landsbygdssamhällen på Gotland med spelifierade verktyg som gör det lättare att starta upp och driva arbetet i energigemenskaper effektivt. Detta gör det även möjligt för intressenter som Energicentrum Gotland att ha kontakt med de samhällen som använder sig av verktygen, vilket kan hjälpa till att skala kunskap och insikter och förbättra landsbygdssamhällenas förmåga att planera och genomföra projekt som förbättrar energieffektiviteten och självförsörjningen.

Målgrupp

Projektet riktar sig i första hand till landsbygdssamhällen på Gotland och i förlängningen till landsbygdssamhällen i övriga Sverige och Europa.

Mer om projektet

Projektägare

Uppsala universitet, institutionen för speldesign

Projektledare

Elias Faltin

Elias Faltin

E-post: elias.faltin@speldesign.uu.se

Telefon: 0783 – 048 77 64

Samarbetspartner

Region Gotland

Projektperiod

1 juli 2023 till och med 31 december 2024.