Projekt

Tre barn som promenerar utomhus för att slänga återvinning.
TJÅRVEN – Tjänsteinnovation inom återvinning ur energisynpunkt
Gröna hjärtan
Beteendedesign för energieffektivisering mellan grannfastigheter
Illustrationer som symboliserar vardagslivet i hemmet
Sonisk interaktionsdesign för att stödja energieffektivt beteende i hushållet
En mamma ligger på soffan hemma med sin dotter, medan en robotdammsugare gör rent på golvet.
Användarcentrerad design av digitala tjänster för ökad efterfrågeflexibilitet
En man som tar ut ett verktyg ur ett förråd.
Utsläppsfria arbetsredskap som tjänst för delning mellan förvaltare och boende
Foto på en grå vägg där det hänger galgar i ringar som är fästa på väggen. I hörnet står en vas med blommor i. Väggen är belyst. På den högra sidan visas fyra tårtdiagram, två för "The light" och två för "The shadow".
Perceptuella mått för ljusdesign
Co-kitchen, Hållbart co-living för studenter
Energieffektivitet i fönsterlösa rum
Minskad klimatpåverkan från resor – genom kunskap, medvetenhet och engagemang
Illustration för att symbolisera elförsörjning i vardagen.
Design för en energiresilient vardag
Ett barn som pekar på en datorskärm med ett hus som har solceller på taket.
SolVis – verktyg för visualisering av och kunskapsspridning om solelproduktion
COINPLACE – Design för multifunktionella byggnader
Man i kostym promenerar över ett gångställe. I bakgrunden syns en bil.
Kritisk design för att synliggöra normer i hållbarhetsdiskursen
Ett beteendeskifte med hjälp av interaktionsdesign för en miljösmart förvaringsindustri
I övre högra hörnet är en illustration av ett förstoringsglas med ett ansikte med glasögon, och två händer på. På ena handen står det "It's up to you". I nedre högra hörnet finns ett till illustrerat förstoringsglas med ögon och glasögon på, och tre mobiler bredvid som visar bilder från Consupedias app.
Consupedia – värderingsstyrd konsumtion för ökad rättvisa, bättre miljö och förbättrad hälsa
Digital databas med goda exempel på nudging för energieffektiv vardag
Design och kommersialisering av mikroinvesteringar för att driva mot hållbara beteenden
Furbish hållbara lasarett
BeChange
Prosumer-Centric kommunikation för spridning av solceller
Service Design för pro-miljö-beteende och resurseffektivitet i KTH Live-in Lab
VaneVis – Att Skapa Hållbara Vanor i Vardagen
Bilden består av två foton, en på en väg i en stad med byggnader på varje sida om vägen och den andra på en person som går i en trappuppgång. Två illustrationer nedanför bilderna, en på en bil och en på plattor i olika färger som ligger ovanpå varandra.
Test & validering av ramverk för design av framtidsadaptiva produkter för cirkulära affärsmodeller
Re3 – Kollektivt engagemang för en cirkulär ekonomi
Personer som sitter och tittar på en laptop.
Digitala kundgränssnitt för framtidens fjärrvärme
Design av digital teknik för att stötta energirelaterade beteendeförändringar i köket
Växter
DEVA – Skolor
Foto på två lägenhetshus. På gångvägen utanför står en leksaksbil för barn.
Könad hållbarhet