Ett barn som pekar på en datorskärm med ett hus som har solceller på taket.

Lokalförvaltningen i Göteborg Stad satsar storskaligt på solceller. Projektet ska ta fram ett koncept som på ett pedagogiskt sätt synliggör den egna fastighetens solelproduktion och dess sammanhang. Målet är ett interaktivt verktyg som på ett lustfyllt sätt skapar varaktigt engagemang och lärande, väcker nyfikenhet kring solel och inspirerar andra att ta efter. Primär målgrupp är skolbarn i årskurs 4 – 6 och sekundär målgrupp allmänheten.

Konceptet kommer att bygga på lokalförvaltningens mångåriga erfarenhet av beteendeförändring och lärande inom deras energipedagogiska arbete. Konceptet tas fram tillsammans med energipedagoger, akademi och design- och IT-konsult. Det slutliga verktyget kommer att användas i fastigheter och konceptets lärande kommer att utvärderas av Chalmers Tekniska Högskola.

Projektägare

Lokalförvaltningen Göteborgs Stad

Projektledare

Luisa Beneduce

Luisa Beneduce

E-mejl: luisa.beneduce@lf.goteborg.se

Telefon: 031- 365 08 27

Samarbetspartner

Chalmers Tekniska Högskola

Projektperiod

2019-12-02 till 2022-09-30

Mer om projektet

2022-11-17 Presentation vid Design för energieffektiv vardags årskonferens

2021-04-23 Pressmeddelande: Solvis gör elever till kloka elkonsumenter