Illustration av lägenhetshus med kortsidan utan vägg, så att man kan se in i olika rum.

Projektet fokuserar på det gemensamma köket och badrummet i kollektivt boende. Köket är en central plats för energi och resurshantering i hemmet, en plats för gemenskap men också för slitningar. Här behövs nytt tänkande och nya lösningar som utgår ifrån flera användare i köket och den senaste tekniken.

Projektet samlar partner från fastighetsbranschen, arkitektur, tjänstedesign och vitvaror för att tillsammans med forskare från KTH undersöka, utveckla och testa nya boendelösningar, produkter och tjänster. Akademiska Hus ska bygga 7000 nya studentbostäder och kommer direkt att kunna nyttiggöra kunskapen i sin verksamhet. Vårt mål är att skapa explorativa och kreativa lösningar både vad det gäller energi- och resurseffektivisering, samvaro,  lärande, matlagning och hygien, samt utveckla kunskap för att påverka byggregler och framtida byggande.

Projektägare

KTH, Institutionen för maskinkonstruktion – Integrerad produktutveckling och design

Projektledare

Sara Ilstedt

sarai@kth.se

Samarbetspartner

Electrolux, Akademiska Hus, The Savvy People, Theory Into Practice

Projektperiod

2019-12-02 till 2023-02-28

Mer om projektet

2023-01-25 Framtidens studentboenden tar form

2022-11-17 Presentation vid Design för energieffektiv vardags årskonferens

2021-11-18 Akademiska hus testar co-living

2021-11-17 Pressrelease från KTH “Nu testas en ny typ av hållbar studentbostad”

2021-11-16 Inslag på SVT