Illustration av ett system för värme och elektricitet till en bostad.

Projektet HyLite, Hydrogen Light Systems, ska se över möjligheten att lagra, transportera och regenerera kraft från vätgas med lokalt ursprung.

Det finns ett stort behov av rena, effektiva och robusta energisystem. Funktionen och utvecklingen hos vårt energisystem sker inte idag med den hastighet som krävs, givet den omställning som samhället genomgår. När vi nu dessutom går mot mer fluktuationer i nordisk energiproduktion, finns ett större intresse för och behov av stabil och lokalproducerad kraft.

Projektet ska utforska och designa en systemlösning som visar på möjligheten att kombinera lokala energisystem, avseende funktion och säkerhet, som en del av ett integrerat överordnat cirkulärt energisystem. Det lokala energisystemet ska även kunna fungera som ett eget fristående system, och projektet vill visa på möjligheten att framställa elkraft från lokala källor som möjliggör balansering i nätet och kapar effekttoppar. Energisystemet ska kunna tillverkas med en hög återvinningsgrad, där vitala delar är tillverkat av lokalt utvecklat stål, baserat på huvudsakligen återvunnet material, som alternativ till fossilbaserade komponenter.

Målgrupper och mål

Projektets målgrupper är fastighetsägare, akademi, boende, kommuner och samhällsplanerare. Resultatet från projektet kommer användas för att vidareutveckla produkter och tjänster inriktat mot större fastigheter.

Målet är att projektets resultat i nästa steg leder till en demonstration av ett innovativt, fastighetsintegrerat, smart energisystem som interagerar med användaren och automatiskt inhämtar data från vädertjänster och elpriser, för att på bästa sätt åstadkomma en intelligent styrning av systemet. Vidare ska systemet ha en egen lokal förnybar energikälla vilket gör produktionen lokal och utsläppsfri.

Tilltänkta kunder är exempelvis större fastighetsägare och/eller aktörer som har intresse i att skapa ett mer robust energisystem, med lokal produktion som både kan fungera enskilt eller tillsammans med elnätet.

Projektägare

RISE Research Institutes of Sweden

Projektledare

Karin Nilsson

Karin Nilsson

E-post: Karin.nilsson@ri.se

Telefon: 0705 – 30 37 67

Samfinansiärer och samarbetspartner

Familjebostäder i Göteborg, Sandvikens kommun, Alleima StripTech, Nordic Hydrogen Solutions, NITIU, Luleå tekniska universitet och FOJAB arkitekter.

Projektperiod

1 augusti 2022 – 31 maj 2024