Byggnader står för 39 procent av den totala energianvändningen i Sverige och är en kritisk faktor i övergången till ett hållbart energisystem. En av de mest lovande teknikerna för att förbättra byggnaders energieffektivitet och öka förnybar energiproduktion är solceller på tak. Fastighetsägare har idag ett komplext landskap av solcellslösningar att navigera sig genom. Det finns olika tekniska möjligheter, systemlösningar, leverantörer och ekonomiska osäkerheter som alla utmanar i beslutsprocessen.

Projektets mål är att identifiera de mest effektiva metoderna ur ett beteendeekonomiskt perspektiv för att skapa ett skalbart, prosumer-centrerat ramverk för kommunikation av solcellslösningar. Design Thinking kommer att användas för att identifiera behov och barriärer och under prototypfasen kommer idéer och tekniker att testas. Det ramverk som identifieras kommer ligga till grund i arbetet med att ta fram en skalbar kommunikationsmodell som ska underlätta kommunikation och val av solcellslösningar. Kommunikationsmodellen ska samtidigt ”puffa” mot hållbara val och en större spridning av solcellssystem.

Projektägare

KTH

Projektledare

Hatef Madani

hatef.madani@energy.kth.se

Samfinansiärer och samarbetspartner

Beteendelabbet AB, Skånska Energi AB

Projektperiod

2019-08-01 till 2021-12-31

 

Mer information

Länk till projektsida för projektet på KTHs webbplats

2019-12-18 Då bör du köpa solpaneler