En man som tar ut ett verktyg ur ett förråd.

Projektet “Utsläppsfria arbetsredskap som tjänst för delning mellan förvaltare och boende” kommer att testa design, beteende, affärsmodeller och energifokus av tjänster för utsläppsfria verktyg. Målet är att utveckla koncept och affärsmodeller så att leverantörer kan erbjuda verktyg för delning mellan förvaltare av bostäder under dagtid i veckorna, och hyresgäster under kvällar och helger.

Utvecklingen kommer att ske tillsammans med boende och förvaltare i Riksbyggens, Telge Bostäders och Bodenbos bestånd. Projektets långsiktiga effektmål är att stödja beteendeförändringen mot delning, öka elektrifiering, resurseffektivitet och klimatpåverkan från verktyg för fastighets- och trädgårdsskötsel, och på detta sätt bidra till ett förnybart, flexibelt och robust energisystem med ökat samspel i energisystemen, såväl som ett mer resurseffektivt samhälle.

Projektets delmål är att:

  • Att ta fram en inventering av de deltagande bostadsbolagens nyttjande av arbetsverktyg för att hitta de verktyg som kan ingå i delningstjänsten inom aktuella pilotområden.
  • Med fokus på utsläppsfria verktyg som tjänst genomföra piloter inom vardera ett offentligt/privatägd bostadsbestånd.
  • Att genom dialog med användare i ovanstående piloter utreda, analysera beteenden och utprova koncept, design med vidhängande affärsmodeller för att leverantörer ska kunna skapa attraktiva erbjudanden kring utsläppsfria verktyg för delning mellan hyresgäster och fastighetsförvaltare.
  • Att leverera en kunskapssammanställning och upphandlingsunderlag och en manual för att respektive offentliga och privata bostadsbolag efter projektet ska kunna implementera tjänsten och gå vidare med upphandlingar inom området.

Projektägare

Husqvarna

Projektledare

Mathias Damberg

E-post: mathias.damberg@husqvarnagroup.com

Samarbetspartner

Husbyggnadsvaror HBV, UPA, Hyresgästföreningen, Riksbyggen, Stiftelsen Innovation i Sverige, Sustainable Innovations i Sverige, Telge Bostäder, Uppsala universitet

Projektperiod

2020-11-02 till 2023-04-28