Utomhus. Personer som står utanför en bod vid ett hus. Inuti boden ser man en gräsklippare.

Genom att dela trädgårdsverktyg mellan förvaltare och boende kan man spara resurser och energi. Ett koncept för detta har tagits fram och testats i ett tidigare projekt. Nu kommer Husqvarna att titta vidare på beteende och hur man kan minska de hinder som identifierats, och ta fram en skalbar affärsmodell.

Projektet ska reducera resurs- och energianvändningen genom delning av trädgårdsprodukter. Delningen erbjuds till både förvaltare och hyresgäster. Förvaltare har tillgång till elektrifierade trädgårdsverktyg i veckor på dagtid, och hyresgästerna under kvällar och helger.

Beteenden och användning har utvärderats i en pilot som genomfördes under 2022 i en fastighet med hyresrätter och en bostadsrättsförening där boende har en egen mindre grönyta och där allmän skötsel av grönytor har upphandlats. I detta fortsättningsprojekt kommer resultaten att tas vidare för att ta fram en marknadsintroduktion och en skalbar affärsmodell.

Stimulerar beteendeförändring hos boende och upphandling av skötsel av gröna ytor

Vidareutvecklingsbehoven för att nå storskalighet handlar övervägande om beteendeförändring hos både boende och vid själva upphandlingen av skötsel av gröna ytor. Delningstjänsten innebär att förvaltande organisationer inte behöver transportera alla de produkter och maskiner de använder för att utföra sitt arbete, utan att dessa i stället finns i trädgårdsbodarna. De kan därmed transportera sig till uppdragen med mindre och lättare eldrivna fordon. Upphandlingen kan därmed ske på ett nytt sätt.

Beteendet för omställningen hos boende från egna till delade trädgårdsprodukter behöver också analyseras djupare och bredare i syfte att stimulera omställningshastigheten. Nyproducerade områden är extra intressanta för att direkt etablera ett delningsbeteende.

Förenklar bokning av verktygen

De tekniska vidareutvecklingsbehov som finns för att nå storskalighet handlar om boknings- och access-system, något som det tidigare projektet tydligt visade. Det behöver vara enkelt att boka verktyg och få tillgång till dem. Bokning och tillgång bör ske genom samma system som används för till exempel tvättstuga och tillgång till andra gemensamma utrymmen.

Lösningen ger energieffektivisering genom elektrifiering, då fossila verktyg ersätts med elektriska, och resurseffektivitet, då antalet produkter reduceras genom delningen.

Mål

Målet för projektet är att undanröja hinder genom att verifiera beteendeförändringar inom en demonstration och verifiera skalbara affärsmodeller.

Målgrupper

Fastighetsförvaltare och boende i hyresrätter och bostadsrättsföreningar med gemensamma och privata gröna ytor.

Mer om projektet

Projektägare

Husqvarna

Projektledare

Johan Skude

Johan Skude

E-post: johan.skude@husqvarnagroup.se

Telefon: 070-654 70 36

Samarbetspartner

Hyresgästföreningen, MKB, Riksbyggen och Uppsala universitet.

Projektperiod

1 juni 2023 till och med 1 december 2024