Sjukhuspersonal och patienter i en sjukhuskorridor

Framtidens hållbara sjukhus

Sjukhus står för en stor del av koldioxidutsläppen – ett typiskt patientrum använder till exempel lika mycket energi som två genomsnittliga hem – och därför blir det viktigt att hitta …