Boendeplattform ökar miljöengagemang hos grannar

En kvinna som står still med sin cykel och pratar med en kvinna och en man.

Projektet ”Re3 – Kollektivt engagemang för en cirkulär ekonomi” arbetar med att skapa sociala nätverk i bostadsområden för att öka grannskapsidentitet, förtroende och trygghet. Genom appen LocalLife vill de öka det lokala engagemanget och motivera i miljöfrågor genom kollektiva mål och belöningar.

David Enarsson är projektledare på LocalLife och arbetar i projektet tillsammans med Envac, KTH och Stockholmshem. De testar hur en digital boendeplattform kan föra samman ett bostadsområde och bidra till varaktiga beteendeförändringar hos de boende.

– Vi arbetar med beteendeförändringar kopplat till återvinning, återbruk och delningsekonomi i bostadsområden och vi tror att det är viktigt att koppla in den sociala biten, genom att föra samman grannar, för att motivera till miljöengagemang, säger David Enarsson.

Klimatsmart vardag – en knuff i rätt riktning

LocalLife, appen som kopplar samman grannar, har funnits sedan 2018 och byggdes för att engagera boende kring energi- och materialflöden. Före sommaren lanserades den första vidareutvecklade versionen av LocalLife, som först testas i kvarteret Hornslandet i Norra Djurgårdsstaden. En annan funktion där boende kan följa sin elförbrukning testas sedan september i Plusenergihuset i kvarteret Backåkra, även det i Norra Djurgårdsstaden.

Konceptet kallas ”Klimatsmart vardag” och det utgår från de boendes vardag och behov för att skapa en enklare och trivsammare vardag genom guider och praktisk information om kvarteret i appen, via lokala nyhetsbrev och visualiseringar av resursförbrukning.

– Vi jobbar mycket med att ge tips och positiv återkoppling i appen både för avfall och elförbrukning, och man kan även se hur man ligger till jämfört med sina grannar. Vi vill göra det lite enklare att leva mer hållbart i den lokala vardagen, säger David.

Illustration av tre mobiler som visar olika resultat från appen LocalLife.
Feedback i LocalLife-appen för elförbrukning och sortering i sopsug

Förutom att resursförbrukningen synliggörs i appen på lägenhetsnivå, fastighetsnivå och stadsdelsnivå, så kan grannar hjälpa varandra och till exempel låna ut saker när grannskapet kopplas samman.

– Ett exempel är en person i kvarteret som behövde en slagborr för att kunna sätta upp en tavla. Genom appen kunde personen enkelt låna en borr av en granne och trösklarna har nu minskat för kommande aktiviteter i projektet, berättar David.

Återvinning i sopsug minskar miljöpåverkan

I kvarteret Hornslandet finns ett modernt sopsugssystem för restavfall, plast och tidningar. Övrigt avfall sorteras i ett miljörum. Luckan till sopsugen öppnas med en nyckeltagg och det som slängs vägs och registreras på det hushåll man bor i, så att man kan följa sin sortering i sopsugen i LocalLife-appen.

– Tidigare har man kunnat sortera plast både i miljörummet och i sopsugen, men nu har vi tagit bort två av plastkärlen i miljörummet och gjort informationsinsatser för att uppmuntra de boende att slänga små plastförpackningar i sopsugen. Om fler boende använder sopsugen för sitt avfall så kan vi minska miljöpåverkan bland annat genom att färre tunga lastbilstransporter behöver komma till området för att tömma miljörummen, berättar David.

Informationskampanjen har varit lyckosam och under hösten och vintern 2020 ökade sopsorteringen av plastförpackningar i sopsugen med 139 procent.

– Just nu håller vi även på att lansera ”Hållbarhetsrapporten”, som är en summering av hur det går för dig att bli mer resurseffektiv genom att minska avfallet eller spara in på din elanvändning. Den kommer att skickas ut en gång i månaden och vi tror att den också kan hjälpa till att ge en knuff i rätt riktning, säger David.

Boende är med och formar projektet

Projektet har en referensgrupp med boende som de löpande stämmer av och bollar projektets aktiviteter med. I höstas, när Corona-läget var lite lugnare, bjöd man även på glass i kvarteret och berättade mer för de som stannade till om hur man går med i appen och vad den gör för att underlätta vardagen i kvarteret.

– Det är otroligt viktigt att prata med och lyssna på våra användare eftersom de spelar en viktig roll i att forma projektet, säger David. Vi fick mycket positiv och värdefull feedback kring olika delar i appen, och knöt viktiga kontakter med de boende i kvarteret, användare som vi nu också involverar i designprocessen.

David Enarsson, projektledare på LocalLife

Nyhet publicerad 2020-12-18. Uppdaterad 2021-02-05.

Mer om projektet