Ett par vars händer håller i ett litet trähus.

Köpare och mäklares energifokus studeras

En ny studie kartlägger hur både köpare och mäklare rankar energifrågor vid husköp. Miljökonsultbolaget Anthesis vill öka medvetenheten kring frågan och främja energieffektivitet.